Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 895
Nom: Theresa
Cognoms: Padrés Torras
Pare: Baldiri Padrés Coll (27/02/1684)
Mare: Francesca Torras UllastresNaixement/Bateig

Data de naixement: 15/03/1753

Lloc de naixement: Santa Maria de Camós

Data bateig: 17/03/1753

Parròquia bateig: Santa Maria de Camós

Oficiant bateig: Bonaventura Passapera

Noms bateig: Francisca, Maria

Padrí: Pere Torras Sant Mateu de Montnegra

Padrina: Theresa Sarra (Viuda) Banyoles