Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 894
Nom: Jacinto
Cognoms: Padrés Pons
Pare: Joseph Padrés Clapera (24/03/1704)
Mare: Thereza Pons FiguerasNaixement/Bateig

Data de naixement: 26/10/1752

Lloc de naixement: Santa Maria de Camós

Data bateig: 26/10/1752

Parròquia bateig: Santa Maria de Camos

Oficiant bateig: Bonaventura Passapera

Noms bateig: Pere, Miquel

Padrí: Jacinto Padrés

Padrina: Maria Padrés