Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 893
Nom: Madalena
Cognoms: Padrés Torras
Pare: Baldiri Padrés Coll (27/02/1684)
Mare: Francesca Torras UllastresNaixement/Bateig

Data de naixement: 13/06/1750

Lloc de naixement: Santa Maria de Camós

Data bateig: 14/06/1750

Parròquia bateig: Santa Maria de Camós

Oficiant bateig: Bonaventura Passapera

Noms bateig: Antonia, Theresa

Padrí: Joseph Padrés

Padrina: Madalena Padrés