Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 891
Nom: Madalena
Cognoms: Padrés Pons
Pare: Joseph Padrés Clapera (24/03/1704)
Mare: Thereza Pons FiguerasNaixement/Bateig

Data de naixement: 19/09/1749

Lloc de naixement: Santa Maria de Camós

Data bateig: 21/09/1749

Parròquia bateig: Santa Maria de Camós

Oficiant bateig: Bonaventura Passapera

Noms bateig: Madalena, Francisca, Theresa

Padrí: Francisco Pons Brunyola

Padrina: Madalena Balles y Padrés