Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 890
Nom: Theresa
Cognoms: Padrés Torras
Pare: Baldiri Padrés Coll (27/02/1684)
Mare: Francesca Torras UllastresNaixement/Bateig

Data de naixement: 18/01/1747

Lloc de naixement: Santa Maria de Camós

Data bateig: 22/01/1747

Parròquia bateig: Santa Maria de Camós

Oficiant bateig: Bonaventura Passapera

Noms bateig: Francisca, Margarida

Padrí: Vicens Cadavall Santa Maria de Camós

Padrina: Theresa Padrés