Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 889
Nom: Miguel
Cognoms: RipollMatrimoni/Unió
Cònjugue: Geronima Padrès

Tipus unió: Religiosa