Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 888
Nom: Geronima
Cognoms: Padrès



Matrimoni/Unió
Cònjugue: Miguel Ripoll

Tipus unió: Religiosa