Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 887
Nom: Marianna
Cognoms: RipollMatrimoni/Unió
Cònjugue: Miguel Padrès

Tipus unió: Religiosa