Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 886
Nom: Miguel
Cognoms: PadrèsMatrimoni/Unió
Cònjugue: Marianna Ripoll

Tipus unió: Religiosa