Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 885
Nom: Jacinto
Cognoms: MassegurMatrimoni/Unió
Cònjugue: Anna Padrès

Tipus unió: Religiosa