Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 88
Nom: Margarida
Cognoms: Padrés Coll
Sobrenom: Margarida Coll Padrés
Pare: Salvi Coll Padrés
Mare: Maria Padrès CollNaixement/Bateig

Data de naixement: 19/08/1686

Lloc de naixement: Santa Maria de Camós

Data bateig: 19/08/1686

Parròquia bateig: Santa Maria de Camós

Oficiant bateig: Matia Riera

Noms bateig: Teresa

Padrí: Pera Xargay Santa Maria de Camós

Padrina: Margarida Serra i Xargay Santa Maria de CamósDefunció/Enterrament

Data defunció: 20/08/1686
Lloc defunció: Santa Maria de Cam
Data enterrament: 20/08/1686
Lloc enterrament: Santa Maria de Camós