Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 878
Nom: Anna
Cognoms: Padrès Muller
Pare: Martiria Padres
Mare: Anna MullerMatrimoni/Unió
Cònjugue: Guillem Gratios

Tipus unió: Religiosa