Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 877
Nom: Anna
Cognoms: MullerMatrimoni/Unió
Cònjugue: Martiria Padres

Tipus unió: Religiosa