Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 872
Nom: Margarida
Cognoms: RenasMatrimoni/Unió
Cònjugue: Pere Padrès

Tipus unió: Religiosa