Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 871
Nom: Pere
Cognoms: PadrèsMatrimoni/Unió
Cònjugue: Margarida Renas

Tipus unió: Religiosa