Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 870
Nom: Francisca
Cognoms: Padrés Vaguer
Pare: Banet Padrès
Mare: Batista VaguerNaixement/Bateig

Data de naixement: 25/09/1712

Lloc de naixement: Girona

Data bateig: 25/09/1712

Parròquia bateig: Catedral de Girona

Noms bateig: Francisca, Narcisa, Paula