Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 867
Nom: Catherina
Cognoms: Padrés
Pare: Jaume Padrès
Mare: CatharinaNaixement/Bateig

Data de naixement: 07/11/1676

Lloc de naixement: Girona

Data bateig: 07/11/1676

Parròquia bateig: Catedral - Girona

Noms bateig: Catherina, Gertrudis, Rosa