Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 861
Nom: Marianna
Cognoms: Padrés Durana
Pare: Jaume Padrès Causidich
Mare: Marianna DuranaNaixement/Bateig

Data de naixement: 26/08/1651

Lloc de naixement: Girona

Data bateig: 26/08/1651

Parròquia bateig: Girona - Catedral

Noms bateig: Marianna, Fransischa, Vicente