Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 86
Nom: Sebastia
Cognoms: CollNaixement/Bateig

Lloc de naixement: Santa Maria de Camós

Parròquia bateig: Santa MariaMatrimoni/Unió
Cònjugue: Margarida Padrès

Tipus unió: Religiosa

Lloc: Santa Maria de Camós