Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 856
Nom: Maria
Cognoms: Padrés Durana
Pare: Jaume Padrès Causidich
Mare: Marianna DuranaNaixement/Bateig

Data de naixement: 24/08/1648

Lloc de naixement: Girona

Data bateig: 24/08/1648

Parròquia bateig: Girona - Catedral

Noms bateig: Maria, Madalena, Francischa