Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 855
Nom: Narcisa
Cognoms: Padrés Marés
Pare: Jaume Padrès
Mare: Marianna MarésNaixement/Bateig

Data de naixement: 01/11/1731

Lloc de naixement: Tordera

Data bateig: 01/11/1731

Parròquia bateig: Tordera

Noms bateig: Narcisa, Estasia, Margarida