Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 854
Nom: Marianna
Cognoms: MarésMatrimoni/Unió
Cònjugue: Jaume Padrès

Tipus unió: Religiosa