Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 852
Nom: Ygnacia
Cognoms: Padrés Sala
Pare: Joseph Padrès Cuberta
Mare: Maria Sala BassedasNaixement/Bateig

Data de naixement: 05/10/1824

Lloc de naixement: Verges

Data bateig: 05/10/1824

Parròquia bateig: Hostalrich - Sta. Maria

Noms bateig: Maria, Josepha