Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 850
Nom: Josepha
Cognoms: Padrés Sala
Pare: Joseph Padrès Cuberta
Mare: Maria Sala BassedasNaixement/Bateig

Data de naixement: 01/01/1827

Lloc de naixement: Verges

Data bateig: 02/01/1827

Parròquia bateig: Hostalrich - Sta. Maria

Noms bateig: Manuela, Antonia