Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 848
Nom: Joseph
Cognoms: Padrès Cuberta
Pare: Jose Padrés
Mare: Magdalena CubertaMatrimoni/Unió
Cònjugue: Maria Carreras Pages

Tipus unió: ReligiosaMatrimoni/Unió
Cònjugue: Maria Sala Bassedas

Tipus unió: Religiosa