Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 847
Nom: Maria de la Mercé
Cognoms: Padrés Carreras
Pare: Joseph Padrès Cuberta
Mare: Maria Carreras PagesNaixement/Bateig

Data de naixement: 10/04/1838

Lloc de naixement: Verges

Data bateig: 11/04/1838

Parròquia bateig: Hostalrich - Sta. Maria

Noms bateig: Carlota, Antonia