Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 846
Nom: Maria
Cognoms: Carreras PagesMatrimoni/Unió
Cònjugue: Joseph Padrès Cuberta

Tipus unió: Religiosa