Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 84
Nom: Chaterina
Cognoms: Padrés Palliser
Sobrenom: Chateria Padrés Padrés
Pare: Francisco Padrès
Mare: Madrona PalliserNaixement/Bateig

Data de naixement: 12/11/1694

Lloc de naixement: Girona

Data bateig: 12/11/1694

Parròquia bateig: Sant Feliu

Noms bateig: Chateria, Madrona, Maria Rosa