Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 838
Nom: Maria
Cognoms: Padrès Pallisser
Pare: Francisco Padrès
Mare: Madrona PalliserNaixement/Bateig

Lloc de naixement: Girona

Parròquia bateig: San FeliuMatrimoni/Unió
Cònjugue: Joseph Roca

Tipus unió: Religiosa