Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 833
Nom: Rita
Cognoms: Padrés Guillo
Pare: Gaspar Padrès Geronés
Mare: Agustina GuilloNaixement/Bateig

Data de naixement: 13/09/1747

Lloc de naixement: Torroella Montgri

Data bateig: 14/09/1747

Parròquia bateig: Torroella Montgri

Noms bateig: Catherina