Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 832
Nom: Salvador
Cognoms: Padrés Morell
Pare: Esteve Padrès Gelabert
Mare: Maria MorellNaixement/Bateig

Data de naixement: 10/04/1753

Lloc de naixement: Blanes

Data bateig: 11/04/1753

Parròquia bateig: Santa Maria

Noms bateig: Salvador, Ramon i Joseph