Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 831
Nom: Maria
Cognoms: Padrés Palliser
Pare: Francisco Padrès
Mare: Madrona PalliserNaixement/Bateig

Data de naixement: 28/09/1702

Lloc de naixement: Girona

Data bateig: 28/09/1702

Parròquia bateig: Sant Feliu de Girona

Noms bateig: Maria, Maria Paula, Anna, Madrona