Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 826
Nom: Francisca
Cognoms: Padrés Cortada
Pare: Pere Padrés Vidal (19/10/1825)
Mare: Margarita Cortada JoherNaixement/Bateig

Data de naixement: 11/02/1868

Lloc de naixement: Sant Mori

Parròquia bateig: Sant Maurici de Sant Mori

Oficiant bateig: Juan Vidal

Noms bateig: Maria, Juana

Padrí: Agustin Cortada Arenys d'Empord

Padrina: Maria Padr