Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 823
Nom: Raymundo
Cognoms: Padrés Vidal
Pare: Joan Padrés Rispau (24/07/1795)
Mare: Maria Vidal Ferre-PagesNaixement/Bateig

Data de naixement: 28/02/1839

Lloc de naixement: Sant Mori

Data bateig: 02/03/1839

Parròquia bateig: Sant Maurici de Sant Mori

Oficiant bateig: Palladius Ferrer

Noms bateig: Raymundo, Narciso, Paulino

Padrí: Raymundo Curós Orriols

Padrina: Rosa Vidal St. Estve Guialbes