Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 821
Nom: Narciso
Cognoms: Padrés Vidal
Pare: Joan Padrés Rispau (24/07/1795)
Mare: Maria Vidal Ferre-PagesNaixement/Bateig

Data de naixement: 25/09/1832

Lloc de naixement: Sant Mori

Data bateig: 25/09/1832

Parròquia bateig: Sant Maurici de Sant Mori

Oficiant bateig: Palladius Ferrer

Noms bateig: Narciso, Jose, Paladio

Padrí: Narciso Vidal

Padrina: Teresa Vidal consorte de Lorenzo Balles