Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 819
Nom: Pere
Cognoms: Padrés Rispau
Pare: Pere Padrés Nicolau
Mare: Maria Rispau RieraNaixement/Bateig

Data de naixement: 09/07/1798

Lloc de naixement: Sant Mori

Data bateig: 09/07/1798

Parròquia bateig: Sant Maurici de Sant Mori

Oficiant bateig: Joseph Maso

Noms bateig: PereDefunció/Enterrament

Data defunció: 09/07/1798
Lloc defunció: Sant Mori
Data enterrament: 09/07/1798
Lloc enterrament: Sant Mori