Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 814
Nom: Salvi
Cognoms: Padrès
Pare: Baldiri Padrés Coll (27/02/1684)
Mare: Francesca Torras UllastresNaixement/Bateig

Lloc de naixement: SerinyaMatrimoni/Unió
Cònjugue: Climenta Tinet