Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 813
Nom: Margarida
Cognoms: Masmiquel CasalsNaixement/Bateig

Lloc de naixement: Vilafraser- lloc VilellaMatrimoni/Unió
Cònjugue: Joan Padrés Nicolau (21/09/1715)

Tipus unió: Religiosa i civilDefunció/Enterrament

Data defunció: 06/10/1794
Lloc defunció: Corts