Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 812
Nom: Jaume
Cognoms: BatllaNaixement/Bateig

Lloc de naixement: CortsMatrimoni/Unió
Cònjugue: Maria Padres (26/06/1670)

Data: 12/12/1695
Tipus unió: Religiosa

Lloc: Corts