Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 812
Nom: Jaume
Cognoms: BatllaNaixement/Bateig

Lloc de naixement: CortsMatrimoni/Unió
Cònjugue: Maria Padrès

Tipus unió: Religiosa