Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 81
Nom: Joan
Cognoms: Padrés Duran
Pare: Francisco Padrés Coll (05/08/1755)
Mare: Rosa Duran Casadevall (18/03/1764)Naixement/Bateig

Data de naixement: 11/07/1788

Lloc de naixement: Corts

Data bateig: 13/07/1788

Parròquia bateig: Corts

Oficiant bateig: Miquel Buch de Sant Juliá

Noms bateig: Joan, Pere, Joseph

Padrí: Pere Padrés

Padrina: Theresa CerviáMatrimoni/Unió
Cònjugue: Margarida Serra Sarquella

Tipus unió: ReligiosaDefunció/Enterrament

Data defunció: 22/05/1809
Causa defunció: el varen matar els francessos en batalla
Data enterrament: 22/05/1809
Lloc enterrament: Cors