Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 809
Nom: Pilar
Cognoms: Alsina Padrés
Pare: José Alsina Moner (01/01/1886)
Mare: Francisca Padrés RasNaixement/Bateig

Data de naixement: 22/08/1926

Lloc de naixement: Sant Sadurni de L'Heura

Registre civil: Sant Sadurni de L'Heura

Llibre reg. civil: llibre 5 foli 95-95 VT seccio 1