Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 807
Nom: Francisca
Cognoms: Padrés Ras
Pare: Pedro Padrès Mart
Mare: Maria Ras BouNaixement/Bateig

Lloc de naixement: CorMatrimoni/Unió
Cònjugue: José Alsina Moner (01/01/1886)