Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 805
Nom: Pedro
Cognoms: Padrès MartNaixement/Bateig

Lloc de naixement: CorMatrimoni/Unió
Cònjugue: Maria Ras Bou