Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 792
Nom: Jose Maria
Cognoms: Basacoma Padres
Pare: Francesc Bassacoma Vila
Mare: Joaquima Padrés Casellas (10/05/1880)Naixement/Bateig

Data de naixement: 22/03/1904

Lloc de naixement: Sant Sadurni de l'Heura

Registre civil: Sant Sadurni de l'Heura

Llibre reg. civil: llibre3 pagina 90