Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 791
Nom: Asuncion
Cognoms: Carreras Padrés
Pare: Antoni Carreras Romaguera
Mare: Maria del Carmen Padrés Casellas (10/07/1878)Naixement/Bateig

Lloc de naixement: Sant Sadurni de l'HeuraDefunció/Enterrament

Data defunció: 10/09/1903
Lloc defunció: Sant Sadurni de l'Heura
Lloc enterrament: Sant Sadurni de l'Heura
Cementiri: Sant Sadurni de l'Heura
Llibre reg. enterrament llibre 3 pagina 71