Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 790
Nom: Remedios
Cognoms: Carreras Padrés
Sobrenom: Maria del Remedio Carreras y Romaguera
Pare: Antoni Carreras Romaguera
Mare: Maria del Carmen Padrés Casellas (10/07/1878)Naixement/Bateig

Data de naixement: 13/02/1906

Lloc de naixement: Sant Sadurni de l'Heura

Registre civil: Sant Sadurni de l'Heura

Llibre reg. civil: llibre 3 pagina 111

Data bateig: 18/02/1906Defunció/Enterrament

Data defunció: 13/08/1929
Lloc defunció: Sant Sadurni de l'Heura
Lloc enterrament: Sant Sadurni de l'Heura
Cementiri: Sant Sadurni de l'Heura
Llibre reg. enterrament llibre 6 pagina 8