Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 79
Nom: Teresa
Cognoms: Vila SolerNaixement/Bateig

Lloc de naixement: Sant Marçal de Quarentella

Parròquia bateig: Sant Marçal de QuarentellaMatrimoni/Unió
Cònjugue: Cristobal Padrés Amat