Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 789
Nom: Piedad
Cognoms: Carreras Padrés
Sobrenom: Piedad Carreras Romaguera
Pare: Antoni Carreras Romaguera
Mare: Maria del Carmen Padrés Casellas (10/07/1878)Naixement/Bateig

Data de naixement: 31/07/1904

Lloc de naixement: Sant Sadurni de l'Heura

Registre civil: Sant Sadunri de l'Heura

Llibre reg. civil: llibre 3 pagina 95

Data bateig: 07/01/0000Defunció/Enterrament

Data defunció: 13/03/1912
Lloc defunció: Sant Sadurni de l'Heura
Lloc enterrament: Sant Sadurni de l'Heura
Cementiri: Sant Sadurni de l'Heura
Llibre reg. enterrament llibre 3 pagina 180