Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 785
Nom: Antoni
Cognoms: SolersNaixement/Bateig

Lloc de naixement: AlbonsMatrimoni/Unió
Cònjugue: Anna Maria Floreta Padrés

Tipus unió: Religiosa