Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 784
Nom: Anna Maria
Cognoms: Floreta Padrés
Pare: Marti Floreta
Mare: Anna Maria PadrèsNaixement/Bateig

Lloc de naixement: EmpuriesMatrimoni/Unió
Cònjugue: Antoni Solers

Tipus unió: Religiosa